Graver.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Graver

Stillingen som graver ved Udby og Ørslev Kirker, Udby-Ørslev pastorat er ledig pr. 01.04.2024 eller snarest muligt.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 

  • Bestride det overordnede ansvar for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser mv. Graveren skal lede og fordele arbejdet blandt kirkegårdenes øvrige personale samt have fokus på det gode arbejdsmiljø.
  • Kirketjeneste ved diverse kirkelige handlinger.
  • Følge kirkernes plejeplaner som blandt andet indeholder 8 timers administration om ugen.
  • Være ansvarlig for den ugentlige rengøring af kirkerne, sognepræstens kontor, konfirmandstuen, Kirkeladen samt de offentlige toiletter. Endvidere skal begge kirker hoved rengøres 1 gang om året. 

 

Udby-Ørslev pastorat har 2083 indbyggere og 5 ansatte. Pastoratet er kendetegnet ved musik, Grundtvig og smukke kirkegårde.  Kirkerne har installeret automatiske ringeanlæg. Vi forventer, at du er smilende og imødekommende i samarbejdet med pastoratets øvrige personale samt Menighedsrådet. I forhold til kirkegårdenes gæster har Menighedsrådet ligeledes en forventning om en åben, venlig samt konstruktiv tilgang til de besøgende.

Ansættelse sker ved Udby-Ørslev Sogns Menighedsråd beliggende Pasmergårdsvej 13, 4750 Lundby, Spangsvej 174, 4750 Lundby samt Ørslevvej 134, 4760 Vordingborg.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om en regulær gartner uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 269.025 kr. – 321.112 kr. (nutidskroner 311.853kr – 372.232kr). Fikspunktet er årligt kr. 311.853kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 19.700 kr. (nutidskroner 22.836,18kr).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst og kontaktperson Jesper Blomgren på telefon 55 98 10 19 eller mailen jbb@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til mail 7477fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest fredag den 23.02.2024 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 27. februar samt onsdag den 28. februar 2024.  Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vordingborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Udby Kirke, Spangsvej, 4750 Lundby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5984562

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet